Vort of the Parshe

parshat Ree

נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך (י''ג ז')
.Vayamos y adoremos otras deidades las cuales no conociste ni tú ni tus padres

מדוע מזכירה כאן התורה שהעבודה הזרע שהאדם הרשע הזה מציע לנו היא דבר שאינו ידוע לנו או לאבותינו? האבודה זרה אסורה לחלוטין בין אם אנחנו יודעים אותה ובין אם לאו, אז מה החשיבות לומר שזה משהו שלא אנחנו ולא אבותינו יודעים?

יש דברים מסוימים שאנו דוחים כי יש לנו הוכחות לוגיות נגדם, ויש דברים אחרים שאנו דוחים הודות לתגובת יצר אוטומטית, שאינה זקוקה להוכחה כדי לתמוך בעצמה. אנו רואים בכך שקרי לחלוטין ואין צורך להבהיר דבר.

התורה מלמדת אותנו כאן שהדרך הנכונה להגיב לעבודה זרע היא הדרך השנייה. אנחנו לא מחפשים סיבות למה זה לא בסדר – יש לנו דחייה אינסטינקטיבית שכן זה זר לחלוטין למנטליות שלנו. מעולם לא שמעתי על זה, ורק לחשוב על זה זה משהו שלא נכנס לי לראש. אין על מה לדבר.

הרעיון הזה חורג מ-avoda zara. התורה מלמדת אותנו כאן שיש לנו, היהודים, דרך לראות דברים שמתגבשים במשך דורות רבים שידעו את האמיתות הבסיסיות במשך אלפי שנים. חייבים להיות לנו את הביטחון להרגיש את הביטחון של “פרספקטיבה יהודית” זו. אמון זה יוביל אותנו בבטחה דרך מצבים שעלולים להיות מבלבלים מכדי לנסות להתמודד איתם באמצעות היגיון וניתוח. רק דחייה אינסטינקטיבית מוחלטת היא שתציל אותנו מנפילה לשקרים המבלבלים הללו.

חלק מהעושר וההון בלהיות יהודי הוא שיש לנו מורשת לאומית שמגיעה מההורים ואבותינו, עד לאבות הקדושים, איך לראות דברים. יש לנו מורשת חשובה של להסתכל על דברים מסוימים ולדעת שהם טובים ולהסתכל על דברים אחרים ולדעת שהם רעים.

הבה נממש את הברכה הזו ונשתמש בה כמדריך דרך הגלות האפלה והמבלבלת עד ביאת גואל צדק – אמן

 

Choose your currency:

Send us a message